Perihal INCARQQ

INCARQQ AGEN POKER BANDAR Q DOMINOQQ ADUQ SAKONG CAPSA ONLINE TERPERCAYA Rekop agm loot ya gnasi abi’t gnabi agm erawtfos o bew-desab an noitacilppa an yagibibgan-naad as lacitsitats sisylana gn rekop oralalnam, oral o nahasgilap. Rekop yamak retrevnoc nagayap gna agm oralalnam an ahumuk gn gnasi txet-desab an enilno rekop dnah yrotsih elif alum as enilno moordrac ta i-trevnoc gna agm oti as yldneirf an agm tamrof as atam ta pokgna arap as gap-tsop as enilno egassem sdraob. Gna agm yamak gn agm retrevnoc ya gnasaladak timaganig gnapu atikapgam gn abi gnap agm oralalnam arap as gap-laraa ta nayakalat. Edneped as retrevnoc an timanig, gna tuptuo ya gniraaam amasi gna agm koyalap an takus gn tawab ayatgap toki, galub agm satna, takus gnitaes redro, ta kcats. Gna nahimarak as agm enilno erots gn drac ya oynesinid gnapu nahatropus gna rekop ygetarts as abi gnap agm oralalnam. Gna agm akitsitatsi gn gnasi oralalnam ya gniraaam nayabyabus gna amasi gna otneysrop gn sakububgap, salad gn yakalasgap, otneysrop gn gap-kest / saati pbta. Nahimarak as agm gnihanugnap rekop setis dalut gn Gnoub Gniliki Rekop, SratSrekop ta RekoPytrap ya yagibibgan gn agm oralalnam an yam gnasi elif dnah nayasyasak, gnabah gna gnali agm dalut gn Hcetyalp krowten an gan-kolaa gn yamak agm nayasyasak, tinugn idnih as txet tamrof gn elif. Gnalib nagadgarak as timaggap gn gnasi yamak yrotsih elif gnapu gap-nalara ta itubapam gna oral gn gnasi lawdibidni, iraaam nir gnalis nitimag gnapu palagnam gn lacitsitats atad lokgnut stnenoppo, gnoherap Sweiver Gna agm gnasi reyalp ya oralalin nabal ta tihak stnenoppo ya idnih namnaliak parahahan. Gnuk gna iluh ya oubumub gn ayaradgap ya edneped as Narakatap as Paggnatak-paggnat an Timaggap (PUA) gn moordrac. Igahababgap gn nayasyasak gn yamak gn PUA.Tihak an gna gnali agm etis ya idnih gan-kolaa gn gniladam timagagam an agm elif as nayasyasak gn yamak, iraaam gnom gnawinarak gnilimuh gn gnasi tpircsnart as natigamamap gn e-liam. Gnooryam gnimaram agm driht ytrap an noitacilppa arap as ninuyal gn atikapapgap gn elpmis as gnodakilpmuk agm akitsitatsi as agm enilno an rekop elbat. Atikapanipi gn agm akitsitatsi an oti gna gnahabresboan noysamropmi gnapu natulutnihap gna resu an oralgam gn gnimaram agm nayanahalat gnan idnih gnaygibinib nisnap gna lawdibidni an solikgap. Gnimaram agm amargorp nagayap gna agm oat gnapu nihubkatap gna “toh dna dloc” noitalumis gnuk naas 90:85 agm yamak ya obkatat nabal as asi’t asi gnapu atikapi gna gnayatanit gnolanap otneysrop arap as tawab asi. Gna gnanu dalut rotalumis, Rekop Eborp, ya otnebmi as natigamamap gn Ekim Orac as 0991. Gnimaram agm laysremok an agm etisbew, gna atad nahanim gna atluser gn enilno moordrac rekop stnemanruot ta sopatakgap ya gan-kolaa gn oggnar ta kilab as agm akitsitatsi tnemtsevni arap as agm oralalnam an kohamul as agm napanagak. Gna gnali agm laysremok an aynapmuk ya gan-kolaa gn agm lanosrep an erawtfos gn erawtfos gn otkudorp gnuk naas gna agm oralalnam ya gniraaam oralgam nabal as gnasi elbat an onup gn agm elbammargorp tobor stnenoppo. Gna agm Stobrekop ya agm amargorp as retuypmok an oralalgan gn enilno rekop an ilbukakan gnalib gnasi nabalak gn oat. Gnawinarak lawababganipi gn agm enilno an rekop moor gna gnalinak timaggap. Gninimatad sloot, an alalik nir gnalib dnah Srebbarg, i-drocer gna noysamropmi as oral gn gap-yalp gn agm enilno an rekop oral gnan idnih nagnaliagnagnan gn timagamug gnapu i-yalp as oral. Gna atad an oti ya gnasaladak akan-kabmi gnalib gnasi otsket o LMx elif as gnasi tamrof an gniraaam am-esrap gn agm loot as asatatgap. Naadnat an as mahga ta kiskilananap as odakrem gna gnonimret “atad gninim” ya timaganig arap as agm solikgap gn gap-tcartxe gn namalaak alum as agm atad, idnih arap as atkelokgap gn war atad. INCARQQ AGEN POKER BANDAR Q DOMINOQQ ADUQ SAKONG CAPSA ONLINE TERPERCAYA

Perihal PunyaPoker

PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya Por outra banda, cada vez que os adversarios xogan as mans de forma diferente do xeito que terian se puidesen ver todas as tuas cartas, ganaches; e cada vez xogan as mans do mesmo xeito que terian xogado se puidesen ver todas as tuas cartas, perdes. O teorema fundamental esta expresado en lingua comun, pero a sua formulacion basease no razoamento matematico. Cada decision que se fai no poker pode ser analizada en funcion do valor esperado do pagamento dunha decision. A decision correcta de facer en determinada situacion e a decision que ten o maior valor esperado. Se un xogador puidese ver todas as cartas dos seus adversarios, sempre poderian calcular a decision correcta con certeza matematica, e se menos se desvian destas decisions correctas, mellorarian os resultados esperados a longo prazo. Este e certamente un verdadeiro cabezazo, pero o teorema de Morton, no cal a decision correcta dun oponente pode beneficiar a un xogador, pode aplicarse en vasos multidireccionales.

En termos probabilisticos, esta e unha aplicacion da lei de expectativa total. Supona que Bob esta xogando o limite de Texas e sumase a 9 Clovers 9 Spades baixo a arma antes do flop. Chama, e todo o mundo dobra cara a Carol na cega grande que controla. O flop chega a Clovers K Diamonds 10 Diamonds, e as apostas de Carol. Bob agora ten unha decision de facer en base a informacion incompleta. Nesta circunstancia particular, a decision correcta e case certamente dobrar. Hai moitas tarxetas de xiro e rio que poden matar a man. Mesmo se Carol non ten unha A ou unha K, hai 3 cartas a unha lina recta e 2 cartas a un flush no flop, e poderia facilmente ser un tiro directo ou flush. Bob esta debuxando 2 saidas (outro 9), e mesmo se el colle un destes saidos, o seu conxunto non pode aguantar. Con todo, supona que Bob sabia (con 100% de certeza) que Carol tina 8 Diamonds 7 Diamonds. Neste caso, seria correcto levantar. Ainda que Carol ainda estaria recibindo as probabilidades correctas de chamar, a mellor decision para Bob e elevar. PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya